ابوالعباس نیریزی از منجمان شهیر سدهء هفتم هجری است کتابی نوشته در احکام نجوم و  پیش بینی حوادث از احکام آنها . عنوان اصلی آن چنین است:

مقاله النیریزی فی حوادثات القرآنات و  الکسوفات الداله علی الفتن و الحروب و ما تدل علیه الی آخر سنه ۶۵۵

این مقاله تاکنون منتشر نشده و  در کتابشناسی ها هم معرفی نگردیده است .

نسخه ای که به نظر رسید متعلق به سده نهم بود و به ضمیمه آندو کتاب نفیس دیگر هم بود باز در احکام نجوم و به پارسی با این عنوانها:

الهادی الی طوالع  المبادی فی احکام القرآنات از شمس الاسلام محمد بن نجیب  بکران  طوسی به فارسی

اگر دوستان اطلاعی از این دو اثر دارن نگارنده را مدیون الطاف خود سازند.  

چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۹:۵۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت