ابن عتایقی از دانشمندان ذوفنون شیعی در سدۀ هشتم هجری  است او شاگرد علاهه حلی است و آن چنان که سرور گرامی آقای حسن انصاری در مقاله خود در باره ابن کمونه یاد آور شده اند نسخه اصلی اثار ابن عتایقی در کتابخانه روضه حیدریه در صحن بارگاه علوی در نجف نگهداری می شود . محض تکمیل یادداشت آن سرور یاد آور می شود که نگارنده اطلاعات موجود در باره این عتایقی را در مقاله تدوین نموده که قبل از این در مجله آینه پژوهش منتشر شده است.

ضمنا شرح نهج البلاغه وی _ که نسخه اصل  مجلد سوم آن در در کتابخانه مدرسه نمازی خوی در آذربایجان غربی نگهداری می شود _ اخیرا دو جلد آن از سوی بنیاد نهج البلاغه تصحیح و در دست انتشار است ولی از مجلد دوم و چهارم آن تاکنون خبری در دست نیست.

يكشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۵۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت