در بهار سال ۸۳ بزرگداشتي از سوي دانشگاه ازاد واحد خميني شهر و مركز تحقيقات رايانه اي حوزهء علميه اصفهان بزرگرار شد . مقالات اين همايش در كتابي با نام يادگارنامه فيض الاسلام متون مقدس حستارهاي علمي و پژوهشي در باب ترجماني منتشر شده است . اين كتاب به قطع وزيري و ۷۳۶ص از سوي انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد خميني شهر در بهار سال ۸۳ چاپ شده است . اين اثر در دو بخش است : بخش اول زندگي و اثار فيض الاسلام كه در اين بخش سه مقاله آمده ، بخش دوم مقالات كه شامل ۱۴ مقاله در باره ترجمه هاي متون مقدس است : بدين ترتيب :

۱. تاثير پيش فرضها در فرايند ترجمه متون مقدس / سيد حسن اسلامي ص ۹۹

۲. ديدگا ه هاي فقهي در بارهء ترجمه قرآن كريم / سيد محمد علي ايازي ص ۱۵۱

۳. گزينش متن مقدس براي ترجمه و لوازم كتابشناختي .. ./ جويا جهانبخش ص ۱۸۷

۴. دخالت عنصر تفسير در ترحمهء متون مقدس / بهاء الدين خرمشاهي ص ۲۰۹

۵.  روشها و سبك هاي ترجمه هاي متون مقدس / محمد علي رضايي اصفهاني ص ۲۷۱

۶. تاريخ ترجمه قرآن در اسيا / علي رفيعي علامرودشتي ص ۳۰۵

 ۷. تاثير فقاهت در  ترجمه متون مقدس / محمد علي سلطاني ص ۳۸۹

۸. راهنماي ترجمهء موثق كتب مقدس : دستور نامه واتيكان / ترجمهء احمد شهدادي  ص ۴۰۷

۹. فهرست نگاري ترجمه هاي قرآن كريم متون مقدس و ديگر متون مقدس  / علي صداريي خويي ص ۴۲۹

۱۰. نمايه سازي ترجمه و تفسير منون ديني / محمد مرادي ص۳ ۴۶

۱۱. مقوق معنوي و متون مقدس / مهدي مهريزي ص ۵۰۹

۱۲. ترجمه و ترجمهء منظوم قرآن كريم / حامد ناجي اصفهاني ص ۵۴۵

۱۳. تحول تاريخي  ترجمه متون ديني / محمد نوري ص ۵۷۵

۱۴. واچه گزيني در ترجمه متون مقدس به ويژه قرآن مجيد / غلامعلي همايي ص ۶۲۳- ۶۵۳

ضمنا آدرس وبلاگ ديگر  نويسنده براي استفاده دوست عزيز سيدمحمد عمادي حايري زيد توفيقاته العالي درج مي گردد:

 دفتر عشق http://www.sadraiy.blogfa.com/

چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۲۰:۳۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

عمادی
۳ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۰۲
جناب آقای صدرایی باسپاس فراوان از لطفی که در حق این ارادتمند دیرین فرمودید.
توفیق افزونتر شما را از خداوند خواستارم.