مقالات آبان ۱۳۸۶
دیروز استاد ارجمند حضرت آیت الله روضاتی _ دامت ظله العالی _ مهمان کتابخانه تخصصی تاریخ بودند. با لطف دیرین دوست دانشمند جناب آقای رسول جعفریان توفیق زیارت استاد به همراهی صدیق گرام آقای ابوالفضل حافظیان حاصل گردید. محفل استاد با حضور محققان و کتابشناسان جلوه خاصی داشت استاد گرام سید احمد حسینی اشکوری و دو فرزند فاضل ایشان آقا سید جعفر و سید صادق و دوستان فاضل...
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۷:۳۵