مقالات ارديبهشت ۱۳۸۵
استاد  نوراني كه سالها مشغول جمع آوري و تصحيح و تحقيق آثار عياث الدين منصور دشتكي بود ه اند دو جلد اول آن را حاوي ده اثر از دشتكي آماده چاپ نمودند. اسامي اين رساله ها در پست بعدي ياد خواهد شد.
پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۰:۴۸
با خبر شديم كه استاد آيت الله شيخ عبدالله نوارني بعد از چند سال تلاش تصحيح و تحقيق كتاب افق مبين اثر ميرداماد استرابادي را به پايان رسانده و آماده چاپ شده است . همچنين با خبر شديم برخي از دوستان در صدد تهيه نسخه هاي عكسي آن براي تصحيح هستند...
پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۰:۳۶
آقا محمد بید آبادی از عارفان بنام سدهء دوازدهم هجری است . علم بالا و رفتارهای اخلاقی والایوی موجب گردیده که آثارش مورد توجه قرار گیرد . ولی او که نوشتن را حجاب می دانست چندان اثر علمی از خود به جای نگذاشته است. نگارنده در شرح احوال و آثار این حکیم سترگ کتاب آشنای حق را تدوین نموده که چند سال قبل از سوی انتشارات نهاوندی منتشر گردیده و از آثار وی نیز رسالهء حسن دل را که...
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۰
کتاب مرآه الشرق تالیف صدرالاسلام محمد امین امامی خویی منتشر گردید این کتاب به عربی و در دوجلد جمعا ۱۶۵۰ ص حاوی شرح حال ۶۸۴ شخصیت و دانشمند شیعی در سده های ۱۳ و ۱۴ هجری است. این کتاب را صدرالاسلام خویی در مقابل کتاب مشاهیر الشرق جرجی زیدان نگاشته اشت چون زیدان در اثر مذکور مدعی شده که شیعه شخصیت قابل توجهی ندارد و صدرالاسلام در این اثرش شخصیت های شیعه را در این دو...
شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۱۷:۲۱