مقالات دي ۱۳۸۵
با تبریک ولادت حضرت عیسی (ع) بر تمامی انسانهای حقیقت جو و مسلمانان . اعتقاد به نبوت و پیامبری حضرت مسیح (ع) یکی از پایه های اصول دین مسلمانان است و در قرآن کریم نبوت آن حضرت و معجراتش بارها با تجلیل و احترام ذکر گردیده است و از انجیل به عنوان کتاب نور و هدایت یاد شده است. اما متاسفانه مسیحیان و بویژه جهان غرب در برابر مسلمانان به مقدسات آنان احترمی قائل نبوده و بارها...
شنبه ۹ دي ۱۳۸۵ ساعت ۷:۱۷