مقالات اسفند ۱۳۸۵
امروز توفیقی دست داد تا در جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد مهدی کرباسچی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث شرکت کنم.موضوع پایان نامه ایشان ذیل دعای عرفه امام حسین (ع) بود . شایان ذکر است که دعای عرفه امام حسین (ع) را اولین بار ابن طاوس در اقبال الاعمال ذکر نموده و بعد از آن ذیلی برای آن نقل نموده که در معدودی از نسخه های اقبال این ذیل ذکر نشده است به همین دلیل...
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۵ ساعت ۰:۴۷