مقالات فروردين ۱۳۸۵
در آخرین روزهای سال امروز جلد سی و چارم از فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی منتشر گردید این فهرست شامل معرفی بخشی از نسخه های خطی کتابخانه های شخصی فیض کاشانی و برادران و فرزندان و نوادگان وی نیز است. د این فهرست چهارصد نسخه از شماره ۱۳۴۰۱ تا ۱۳۸۰۰ معرفی شده و شامل ۱۰۴۰ صفحه و به قیمت ۶۰۰۰ تومان است.  مجله جدید کتاب کلیات ماه ش ۹۶ (سال ششم ش ۱۲ آذر ۱۳۸۴) است...
دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۵ ساعت ۱۲:۴۳
بالاخره بعد از سالها انتظار دیوان فانی زنوزی و فرزندش فنا زنوزی در دست انتشار است . دیوان میرزا محمد حسن زنوزی متخلص به فانی و متوفای ۱۲۲۳ ق پایان نامه دکترای آقای حسن زاده خویی است و قرار است از سوی دفتر نشر مکتوب در تهران منتشر شود. دیوان میرزا عبدالرسول فرزند محمد حسن زنوزی متخلص به فنا متوفای ۱۲۶۸ ق هم با تصحیح اینجانب و دوست گرامی علی افراسیابی نهاوندی از سوی...
دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۵ ساعت ۱۲:۴۲