امروز برای اولین بار کتاب رفع الحجب عن أسامي الکتب تألیف نواب احمد حسین پریانوی (متوفای ۱۹۴۶م)، را مطالعه کردم. اثری است مهم و موجز در کتابشناسی. مؤلف در این اثر کتاب‌هایی که نام مشترک دارند را ذکر و با بیان موضوع هر کتاب و نام مؤلف، سعی می‌کند تا رفع حجاب نماید و از مشتبه شدن کتاب‌های هم‌نام جلوگیری نماید.
او اسامی کتابها را به ترتیب حروف معجم نام کتابها، تنظیم نموده و برای نمونه در شروع حرف الف، پنج کتابی که اسمش الإبانة است را ذکر کرده، بدین ترتیب:


۱. إبانة در اصول مذهب، از ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (سده ۴)؛
۲. إبانة در حدیث، از ابونصر عبید الله بن سعید سنجری (سده ۵)؛
۳. إبانة در فقه شافعی، از محمد بن بنان گازرونی (سده ۵)؛
۴. إبانة در فقه شافعی، از ابو القاسم عبدالرحمن مروزی (سده ۵)؛
۵. إبانة در فقه حنفی، از محمد فارسکوری حنفی امام جامع قاهره (سده ۱۰).

مؤلف ابتدا مقدمۀ کوتاهی در هفت سطر به اردو آورده و بعد از آن مطالب کتاب را در جداول بیان کرده است.
مؤلف در این اثر نام حدود هزار و سیصد و پنجاه اثر را ذکر نموده، و کتابش از نظر بیان کتاب‌های هم‌نام و مشابه الاسم، اهمیت فوق العاده دارد.
عده‌ای تصور نموده‌اند که این کتاب فهرستِ کتب شیعه است که درست نیست و فقط در این کتاب چند اثر مشهور از آثار شیعه امامیه ذکر شده و در مواردی هم اطلاعات درج شده در مورد کتاب‌های شیعه، نادرست است.
آغاز: بسمله. نحمده ونصلي علی رسوله محمد وآله الکریم. چونکه سلف سی ایتک ایک ایک نام کی کئی کئی کتابین تصنیف اور تالیف هوئی هین.
این کتاب با خط نستعلیق و به اهتمام محمد عبد الاحد، در هند، شهر لکهنو، مطبعه انتظامی، شوال المکرم ۱۳۱۹ق، در ۹۱ صفحه به قطح رحلی، منتشر شده است.
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱:۵۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت