فخرالدین اسفراینی نیشابوری از دانشمندان قرن ششم هجری شرحی بر کتاب نجات ابن سینا نگاشته است که تا کنون به صورت مخطوط باقی مانده است . بخش الهیات آن  با تصحیح و تحقیق دکتر حامد ناجی اصفهانی از سوی انتشارات انجمن اثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۸۳ در فطع وزیری و ۵۸۶ ص منتشر شده است .

پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۱۴:۲۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت