مقالات آبان ۱۳۸۵
در بهار سال 83 بزرگداشتي از سوي دانشگاه ازاد واحد خميني شهر و مركز تحقيقات رايانه اي حوزهء علميه اصفهان بزرگرار شد . مقالات اين همايش در كتابي با نام يادگارنامه فيض الاسلام متون مقدس حستارهاي علمي و پژوهشي در باب ترجماني منتشر شده است . اين كتاب به قطع وزيري و 736ص از سوي انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد خميني شهر در بهار سال 83 چاپ شده است . اين اثر در دو بخش است : بخش...
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۲۰:۳۴