سفینه صائب جنگ اشعاری است  که در کتابخانه دانشگاه اصفهان  نگهداری میشود و اخیرا (سال ۱۳۸۵ش) به کوشش دوست گرامی سید صادق اشکوری و دانشگاه اصفهان به صورت فاکس میله و زیبا در ۵۱۴ صفحه در قطع رحلی و کاغذ کلاسه  منتشر شده است .

صائب در این جنگ از ۲۷۹ شاعر معاصر یا متقدم بر خود اشعاری را نقل نموده است . و  اینک دو حدیثی و اشعاری  منتخب از  آن:

اشعاری از سفینه صائب تبریزی

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۶:۳۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت