با تبریک ولادت حضرت عیسی (ع) بر تمامی انسانهای حقیقت جو و مسلمانان . اعتقاد به نبوت و پیامبری حضرت مسیح (ع) یکی از پایه های اصول دین مسلمانان است و در قرآن کریم نبوت آن حضرت و معجراتش بارها با تجلیل و احترام ذکر گردیده است و از انجیل به عنوان کتاب نور و هدایت یاد شده است. اما متاسفانه مسیحیان و بویژه جهان غرب در برابر مسلمانان به مقدسات آنان احترمی قائل نبوده و بارها حریم باورهای دینی آنان را مورد هجمه قرار داده اند که  نمونه بارز آن بی احترامی به حضرت محمد (ص) است که با انواع تهمت ها و افتراها ، ساحت ملکوتی آن حضرت را مورد هجمه های ناجوانمرادانه خود قرار داده اند .

اخیرا کتابی منتشر شده که  مولف آن با تلاش در خور سپاس و تقدیر ، اقدامات ناجوانمرانه غربی ها را در این رابطه به صورت علمی و تحقیقی و با استناد به مصادر مکتوب آنان گزارش نموده است. دوست گرامی آقای جعفریان نیز در گزارش مبسوطی آن را معرفی نموده اند که در سایت بازتاب منتشر شده  است . با توجه به اهمیت این موضوع مقاله مذکور در اینجا لینک داده می شود تا خوانندگان بر عمق فاجعه و تعصبات ناروای غربی ها در این رابطه بهتر آشنا بشوند .

 

محمد (ص) در اروپا

شنبه ۹ دي ۱۳۸۵ ساعت ۷:۱۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت