1.    تحفه جهان باني (فارسي )

 

از: ميرزا محمد اخباري نيشابوري (1232ق)

محقق: حاج سيد حسن موسوي

شامل پنج اصل (توحيد ، عدل، نبوت، امامت، معاد) و تتميمي در گناهان كبيره .

تحقيق از روي نسخه ش 2834 و 15821 كتابحانه مجلس.

ناشر: قم، محقق، تابستان 1384ش، رقعي، 154ص.

2.    پرسشها و پاسخها (منتخب تحفه الاخوان و هديه الاخوان) (فارسي )

از: ملا محمد كاظم سبزواري  (قرن ۱۲ق)

محقق: حاج سيد حسن موسوي

شامل ۳۰۵ سوال و جواب فقهي از علامه محمد باقر مجلسي و ۳۱۰ سوال وجواب مكاتبه و مشافهه فقهي از شيخ حر عاملي . در آغاز نسخه اي كه از روي آن تصحيح شده نوشته شده منتخب از كتاب تحفه الاخوان و هديه الاخوان . شايان ذكر است كه دو مجموعه  ديگر از سوال و جواب هاي علامه مجلسي يكي پاسخ هاي او به خراسانيان توسط حامد بن سيد محمد بدلا حسيني مشهدي گردآوري شده و ديگري محمد بن احمد حسيني لاهيجاني از روي نوشته هاي مجلسي تنظيم نموده و نظم الئالي نام نهاده و به شاه سليمان صفوي تقديم نموده است.

تحقيق از روي نسخه ش ۱۳۲۲۵ آستان  قدس رضوي .

        ناشر: قم، محقق، تابستان ۱۳۸۴ش، رقعي، ۲۰۴ص.

 

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۱۲:۰۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت