به همت دوست عزيز شيخ قيس عطار سه كتاب كهن شيعي تصحيح و در اختيار محققين قرار گرفته است: با اين عناوين :

۱. رشح الولاء في شرح الدعاء ، از: ابي السعادات اسعد بن عبدالقاهر شفرويه اصفهاني (م ۶۴۰ق) ، به عربي ، به قطع وزيري ، در ۷۵۲ص .

۲.  سرور اهل الايمان في علامات ظهور صاحب الزمان (عج) ، از: بهاءالدين علي بن عبدالكريم بن عبدالحميد حسيني نيلي نجفي (زنده در ۸۰۳ق) ، به عربي ، به قطع وزيري ، در ۱۷۴ص .

۳.  السلطان المفرج عن اهل الايمان في من راي ظهور صاحب الزمان (عج) ، از: بهاءالدين علي بن عبدالكريم بن عبدالحميد حسيني نيلي نجفي (زنده در ۸۰۳ق) ، به عربي ، به قطع وزيري ، در ۱۱۴ص .

اثر اول در مشهد از سوي كتابخانه امام رضا (ع)  در سال ۱۳۸۴  و دو اثر اخير در ضمن سلسله كتابهاي مصادر بحارالانوار در قم سال ۱۳۸۵ از سوي انتشارات دليل ما منتشر شده است .

سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۲۳:۰۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت