حلقه کاتبان kateban.com kateban.com رفع الحجب https://sadra.kateban.com/post/4975 fa ]]> kateban.com استاد روضاتی https://sadra.kateban.com/post/1231 fa ]]> kateban.com شرحی جدید بر تشریح الافلاک https://sadra.kateban.com/post/871 fa ]]> kateban.com مقاله ابوالعباس نیریزی در قرآنات کواکب https://sadra.kateban.com/post/870 fa ]]> kateban.com ذیل دعای عرفه https://sadra.kateban.com/post/740 fa ]]> kateban.com سفینه صائب تبریزی https://sadra.kateban.com/post/677 fa ]]> kateban.com محمد (ص) در اروپا https://sadra.kateban.com/post/626 fa ]]> kateban.com بزرگداشت استاد عطاردی https://sadra.kateban.com/post/602 fa یاربی پرده از در  و دیوار                      در تجلی است یا اولوالابصار

در عُطارُد چو مهر پرتو او                      می درخشد اگر بیابدش انظار

امروز در شهر ری بزرگداشتی برای استاد شیخ عزیز الله عطاردی برگزار گردید. برای این همایش دو جلد گرامی نامه منتشر گردید که نگارنده نیز سه مقاله را برای آن سمینار ارائه کرده و در این گرامی نامه منتشر شده است :

با این عنوان ها :

۱. تلاش های استاد عطاردی در عرصه نهج البلاغه

۲. استاد عطاردی و نیم قرن تلاش در عرصه نسخه های خطی (گزارشی از کتابخانه های مدینه و هند و پاکستان و بنگلادش)

۳. برگی از تاریخ خراسان (برگزیده سفرنامه حاتم خان خویی به شهر خواف)

 و اینک چکیده ای از مقاله اول 

]]>
kateban.com
ابن عتایقی https://sadra.kateban.com/post/597 fa ]]> kateban.com مجالس فی الوعظ و التفسیر https://sadra.kateban.com/post/596 fa ]]> kateban.com يادگارنامه فيض الاسلام https://sadra.kateban.com/post/583 fa ]]> kateban.com تراث قرآني https://sadra.kateban.com/post/579 fa ]]> kateban.com دو تصحيح جديد https://sadra.kateban.com/post/577 fa ]]> kateban.com شرح نجات ابن سينا https://sadra.kateban.com/post/571 fa ]]> kateban.com سه اثر كهن شيعي https://sadra.kateban.com/post/568 fa ]]> kateban.com كتابخانه ديجيتال دار الحديث https://sadra.kateban.com/post/560 fa ]]> kateban.com محسن عاصي اصفهاني https://sadra.kateban.com/post/559 fa ]]> kateban.com فزرندان سيد محمد فرزند امام هادي (ع) https://sadra.kateban.com/post/557 fa ]]> kateban.com فهرستگان نسخ خطي حديث شيعه https://sadra.kateban.com/post/549 fa ]]> kateban.com مشروطيت و ماخذي جديد پيرامون آن https://sadra.kateban.com/post/537 fa ]]> kateban.com كتاب صراط مفضل https://sadra.kateban.com/post/471 fa ]]> kateban.com بواناتي و كتابش الدعوة المحمدية https://sadra.kateban.com/post/455 fa ]]> kateban.com گرامي نامه استاد عطاردي https://sadra.kateban.com/post/444 fa ]]> kateban.com ارجنامه استاد ديناني https://sadra.kateban.com/post/443 fa ]]> kateban.com جنگ اشعار تركي آذربايجاني https://sadra.kateban.com/post/430 fa ]]> kateban.com مصنفات غياث الدين منصور دشتكي https://sadra.kateban.com/post/396 fa ]]> kateban.com افق مبين https://sadra.kateban.com/post/395 fa ]]> kateban.com تذكره السالكين https://sadra.kateban.com/post/358 fa ]]> kateban.com مرآه الشرق https://sadra.kateban.com/post/254 fa ]]> kateban.com يك فهرست و يك مجله جديد https://sadra.kateban.com/post/19 fa ]]> kateban.com ديوان فانى و فنا زنوزى https://sadra.kateban.com/post/18 fa ]]> kateban.com