دیروز استاد ارجمند حضرت آیت الله روضاتی _ دامت ظله العالی _ مهمان کتابخانه تخصصی تاریخ بودند. با لطف دیرین دوست دانشمند جناب آقای رسول جعفریان توفیق زیارت استاد به همراهی صدیق گرام آقای ابوالفضل حافظیان حاصل گردید. محفل استاد با حضور محققان و کتابشناسان جلوه خاصی داشت استاد گرام سید احمد حسینی اشکوری و دو فرزند فاضل ایشان آقا سید جعفر و سید صادق و دوستان فاضل دیگر همچون آقای مهدی مهریزی و علی فاضلی و علی اکبر زمانی نژاد و همراهان استاد از اصفهان آقایان: سجادی و هادی زاده و زادهوش زینت بخش محفل بودند . مجلس مغتنمی بود و از مسائل مختلف سخن به میان آمد که باید از آقای جعفریان به جهت مهیا نمودن . راه اندازی این بزم علمی تشکر و قدردانی کرد. به نظر حقیر این دیدار های دوستانه و علمی که با کمترین هزینه و امکاناتی بر گزار می شود از نظر فوائد علمی و تاثیرات فرهنگی بر مراسم های رسمی که با هزینه های کلان بر گزار می گردد ترجیح دارد . از ایزد منان توفیق روز افزون خادمان فرهنگ و فرهنگ دوستان این مرز و بوم را خواهانیم .
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۷:۳۵