نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

دوست و هم وب شما
۱۱ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۲۶
در عطارد چو مهر پرتو او
می درخشد اگر بودش انظار